kütüb

kütüb
ə. «kitab» c. kitablar. Kütübi-səmaviyyə Allah tərəfindən nazil olunmuş kitablar

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Kutub — (arabisch ‏كتب‎, zu arabisch ‏كتاب‎, DMG kitāb: „Buch“) ist das arabische Wort für „Bücher“. Es wird unter anderem benutzt für: Bekannte arabische Bücher Al Kutub as sitta, die sechs sunnitischen kanonischen Hadith Sammlungen Kutub arba …   Deutsch Wikipedia

  • kütüb — <ər. «kitab» söz. cəmi> klas. Kitablar. Dəxi o qədər şüuru yoxdur anlasın ki, hüsni xətt əlzəm şey deyil və daş basmaxanasında kütüb qələt basılır və girənbəha olur. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KÜTÜB — (Kitâb. C.) Kitablar KÜTÜB Ü MENSUHA İ SEMAVİY İslâma ve bütün beşeriyyete gönderilen Kur an ı Kerim den evvel eski peygamberlere gelen Tevrat, İncil, Zebur namlarındaki şimdi hükmü kalkmış olan mukaddes kitablar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Kutub al-Lughah — ( ar. كتب اللغة) is a work of Hebrew linguistics by Saadia Gaon, twelve Books on Language which are also designated as the twelve parts of a work entitled The Book on Language , in which, as the author himself states in his Sefer ha Galui , he… …   Wikipedia

  • Kutub arba'a — al Kutub al arba a, (arabisch ‏الكتب الأربعة‎, DMG al kutub al ʾarbaʿa ‚die vier Bücher‘) sind die vier kanonischen Hadith Sammlungen der Zwölferschiiten. Sie enthalten neben den Worten und Taten des Propheten Muhammad auch jene der… …   Deutsch Wikipedia

  • Kutub sitta — al Kutub as sitta ‏ الكتب الستة‎ (die „Sechs Bücher“) sind die sechs sunnitischen kanonischen Hadith Sammlungen, die Aussprüche, Handlungen und Anweisungen des Propheten Mohammed beinhalten, die in einer islamischen Gesellschaft als Sunna, als… …   Deutsch Wikipedia

  • KÜTÜB-Ü SEMÂVİYYE — Mukaddes kitaplar. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur an KÜTÜB Ü SİTTE İ HADİSİYYE Hadise dair altı Kitab. Bu eserler en çok tetkik edilmiş, en sahih, en doğru ve mu teber hadis kitablarıdır.1 Sahih i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kütüb — (A.) [ ﺐﺘﮐ ] kitaplar …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • KUTUB — (Kutb. C.) Kutublar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kütüb — kitaplar …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”